Disclaimer 2020-04-02T18:51:58+00:00

Disclaimer 

Hoewel de informatie op deze website permanent zo actueel mogelijk wordt gehouden, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en behouden van de inhoud van deze website. Q1 KnoopsConsult neemt geen verantwoordelijkheid voor het foutief gebruik van de geboden informatie, een verkeerde interpretatie van de teksten of de juistheid ervan.

Uiteraard stellen wij het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden aan ons meldt. U kunt dit doen via info@q1kraamenzorg.nl

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Q1 KnoopsConsult behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Alle informatie op de website is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s en foto’s. De informatie op de website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Q1 KnoopsConsult worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan info@q1kraamenzorg.nl

Reacties met betrekking tot de inhoud van de website kunt u richten tot Q1 KnoopsConsult via info@q1kraamenzorg.nl