Privacy Verklaring 2020-04-02T18:54:14+00:00

Privacy Verklaring

Q1 weet hoe belangrijk privacy is voor onze klanten en we streven ernaar duidelijk te zijn in hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verzenden en opslaan. In dit privacy verklaring lichten wij onze praktijken voor informatiegebruik nader toe.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. Door de invoering van de AVG verandert ook voor ons het één en ander. Zo hebben wij ons Privacy verklaring aangepast. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met privacy gegevens om te gaan.

Privacy beleid:

Q1 biedt diensten aan organisaties en ZZP’ers. Door de aard van onze dienstverlening heeft Q1 bepaalde gegevens van jou.

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk en betrouwbaar is. Daarom zijn wij altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo veel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften.

Bij de verwerking en bescherming van jouw gegevens staat jouw belang voorop.

Onze beloften:

 • Q1 is zorgvuldig met alle aangeleverde gegevens. Je kunt erop rekenen dat jouw aangeleverde gegevens bij Q1 veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij verkopen jouw aangeleverde gegevens niet aan derden
 • Wij informeren je over het gebruik van je aangeleverde gegevens
 • Jij bepaalt wat er met je aangeleverde gegevens gebeurt.
 • Wij respecteren de keuzes die je over privacy hebt gemaakt.

In dit privacy verklaring hebben wij voor jou op een rij gezet hoe we omgaan met je aangeleverde persoonsgegevens:

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van je gegevens:

medewerkers binnen Q1 hanteert het privacy beleid. Jouw aangeleverde gegevens worden verwerkt en beschermd conform de wet AVG.

 1. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:
 2. Noodzakelijk voor uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, beheer en beveiliging
 3. b. Uitvoering van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het verwerken, inlezen, ontvangen, verzenden en factureren aan derden
 4. c. Gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van diensten, het voorkomen van fraude
 5. d. Toestemming, zoals bijvoorbeeld je persoonlijke informatie te mogen sturen op basis van de gegevens die Q1 van jou heeft ontvangen.
 6. Hoelang bewaren wij jouw gegevens:

Q1 bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 1. Wat doen we met jouw gegevens na afloop van de bewaartermijn:

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je aangeleverde persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat daarna overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier aan jou zorgaanvrager gekoppeld kan worden.

 1. Verstrekken van gegevens aan door ons ingeschakelde derden en keten partners:

Q1 schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van bepaalde diensten toegang hebben tot jouw gegevens, dan heeft Q1 de nodige organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 1. Verstrekken gegevens aan bevoegde autoriteiten:

Q1 is wettelijk verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen aan derden te delen. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten, zoals bijvoorbeeld voor het verwerken, inlezen, ontvangen, verzenden en of factureren. Of aan het delen van gegevens aan bevoegde autoriteiten zoals bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek.

 1. Jouw rechten (inzage, correctie, verzet):
 2. a. Je hebt recht op inzage in jouw aangeleverde persoonsgegevens. Dat betekent dat je kunt opvragen welke aangeleverde persoonsgegevens we van jou hebben, uitsluitend met schriftelijke toestemming van betreffende, en waarvoor we die gegevens gebruiken.
 3. Je hebt het recht om jouw aangeleverde persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen uitsluitend met akkoord van betreffende. Je kunt hiervoor schriftelijk contact met ons opnemen.
 4. c. Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door Q1 als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van betreffende diensten of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Ook kun je hiervoor schriftelijk contact met ons opnemen.
 5. Recht op data-portabiliteit:

Je hebt recht om de aangeleverde persoonsgegevens te ontvangen die Q1 van je heeft. Zo kun je die gegevens gemakkelijk doorgeven, uitsluitend met akkoord van betreffende, aan een andere branche gerichte organisatie van eenzelfde soort dienst. Je kunt ook aan Q1 vragen of wij de gegevens direct aan die andere organisatie geven, uitsluitend met akkoord van betreffende.

 1. Klacht indienen bij de toezichthouder:

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.

 1. Contact:

Directeur/ Gegevensbescherming:

Recht op inzage, correctie, verzet.

Vicky Knoops

06-14926300

info@q1kraamenzorg.nl